Over stichting AVG voor verenigingen

Stichting AVG voor Verenigingen: voor en door verenigingen. Vanuit de verenigingswereld is in 2017 het initiatief genomen om alle verenigingen in Nederland zo eenvoudig mogelijk aan de AVG-wet te kunnen laten voldoen. Daartoe zijn experts samengebracht en is hun kennis gebundeld en toegankelijk gemaakt.

Het resultaat is een partnerschap van 180 verenigingen dat zorgt voor toegang tot kennis, communicatie daarover en dat heeft geleid tot het online AVG-programma.

Leden van verenigingen worden geholpen met de implementatie van de AVG-wetgeving en het continue onderhoud om blijvend aan de wet te voldoen. Daardoor tonen de verenigingen hun meerwaarde aan de leden. Bovendien krijgen de leden een fikse korting op gebruik van het AVG-programma. Dat versterkt de band tussen leden en hun vereniging.

De Stichting AVG steunt haar partners met:

  • Kennisdeling over AVG: alle aspecten van de wet, relevante raakvlakken per sector, branche of beroep.
  • Updates van wetgeving in binnenland en Europa: jurisprudentie, nieuws, ontwikkelingen en komende uitbreidingen vanuit Europa.
  • Het leveren van sprekers aan bijeenkomsten: experts die verstand van zaken hebben, die voor leden het onderwerp AVG kunnen uitdiepen en er duiding aan geven.
  • Geven van webinars over wat wel en niet te doen, praktische tips, uitleg over AVG aan medewerkers en alle komende AVG-ontwikkelingen.
  • Het ter beschikking stellen van communicatiemateriaal zoals nieuwsbrief-informatie, kant-en-klare artikelen en social media posts.
  • Aandacht geven aan mogelijkheden om aan de wet te voldoen via producten van de Uitvoeringsorganisatie AVG-Programma bv, zoals het AVG-programma. Leden van de partners beslissen zelf of ze hiervan gebruik maken.

De Stichting beoogt organisaties te ondersteunen bij het inrichten van werkwijzen en omgang met persoonsgegevens die passen binnen de eisen van de AVG. Daartoe is het bovengenoemde AVG-programma ontwikkeld, in opdracht van de Stichting en in samenwerking met verenigingen. Dat 15-stappenplan neemt de gebruiker aan de hand bij de te nemen maatregelen.

Door bundeling van krachten en het vinden van een pragmatische oplossing om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, wil de Stichting twee aanvullende doelen bereiken.

  1. Voorkomen dat potentiële bestuursleden afzien van een bestuursfunctie vanwege het risico op persoonlijke aansprakelijkheid als niet aan de regels is voldaan.
  2. Voorkomen dat verenigingen onnodig veel geld moeten uitgeven aan externe ondersteuning om de verplichtingen door te voeren.

Van de Stichting AVG is het idee afkomstig om te komen tot een stappenplan. De productie en operationele zaken van het AVG-programma zijn overgedragen aan de Uitvoeringsorganisatie AVG-programma bv. Op die manier worden algemene en commerciële belangen gescheiden en blijft de Stichting onafhankelijk.

De Stichting AVG zorgt voor behoud van de initiële doelen en ziet erop toe dat bedrijven, organisaties en beroepsbeoefenaren via hun vereniging korting krijgen op gebruik van het programma. De Stichting gaat de contracten met de verenigingen aan. De prijsstelling met korting is door de Stichting AVG opgelegd aan de uitvoeringsorganisatie als verplicht voordeel.

Bestuurs­samenstelling:

Meld je aan voor de nieuwsbrief