Disclaimer

Stichting AVG

Op deze pagina bevindt zich de disclaimer van www.stichting-avg.nl. Deze disclaimer betreft onder welk voorbehoud de informatie, op de website van Stichting AVG, wordt aangeboden. Bij gebruik van de website stemt u in met onderstaande disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie van de website is vrijblijvend zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of misbruikt. De informatie op deze website mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming van het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op de website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting AVG.
Uitsluiting van aansprakelijkheid

Stichting AVG streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

Stichting AVG behoudt zich het recht voor om materiaal te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting AVG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat vermeld, waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen

Bij mogelijke wijziging van de disclaimer, zal de meest recente versie zich op deze pagina van www.stichting-avg.nl bevinden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief