Het avg-programma

Probleem

De AVG is een wet waaraan je moet voldoen.

Probleem

De wet verplicht je alles goed vast te leggen en up-to-date te houden

Probleem

Je moet juridische zaken regelen, contracten sluiten en vastleggen.

Probleem

Je moet je IT beveiligen, software updaten en zorgen voor veilige opslag.