Met AVG OK laat je zien waar je voor staat

Bedrijven en verenigingen vinden het belangrijk dat hun klanten en leden erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom introduceert Stichting AVG het AVG OK Vignet. Dit vignet geeft consumenten, bedrijven, medewerkers, klanten en leden van verenigingen het vertrouwen wat ze nodig hebben. Het laat zien dat er netjes wordt omgegaan met hun persoonlijke gegevens. Het AVG OK vignet is nadrukkelijk geen AVG certificaat.

Vanaf nu beschikbaar!

Zorgvuldig omgaan met persoons­gegevens

Met AVG OK laten bedrijven en verenigingen zien dat ze zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Ze doen dat op een overzichtelijke, gestructureerde manier. En ze hebben er blijvend aandacht voor.

Bijvoorbeeld:

Met het AVG OK vignet kunnen bedrijven en verenigingen laten zien dat ze voldoende inspanningen doen om aan de AVG wetgeving te voldoen en dat ze bewust veilig omgaan met persoonsgegevens.

De eerste partner die gemachtigd is tot het toekennen en uitreiken van het AVG OK vignet is AVG-Programma.

Onafhankelijk normenkader

Het AVG OK vignet wordt uitgereikt door de Stichting AVG via deelnemende partners aan bedrijven, organisaties en verenigingen waarvan is vastgesteld dat ze voldoen aan de voorwaarden.

Er wordt gewerkt met een AVG normenkader dat is vastgesteld door juristen, kwaliteitsspecialisten, keurmerkspecialisten, organisatiedeskundigen, ICT-ers, securityexperts en AVG opleiders.

De Stichting AVG voor verenigingen is houder van het AVG OK vignet en werkt onafhankelijk van commerciële organisaties, RVA en de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de vaststelling van het normenkader streven wij wel naar een zo dicht mogelijke benadering van de kaders die door de wetgever binnen de AVG wetgeving zijn vastgesteld.

De eerste partner die gemachtigd is tot het toekennen en uitreiken van het AVG OK vignet is AVG-Programma. AVG-Programma heeft bewezen in staat te zijn om op een goede manier vast te stellen of bedrijven en verenigingen in aanmerking komen voor het voeren van het AVG OK vignet.

De Stichting AVG voor Verenigingen controleert de inbreng van AVG-Programma door het borgen van de gemaakte afspraken en het periodiek controleren van deze borging van het normenkader in de software en algoritmes. Daarnaast zullen er kwaliteitscontroles en steekproeven worden gedaan om de kwaliteit te waarborgen.

Naar verwachting zullen op korte termijn meer partners aansluiten en het AVG OK Vignet uitreiken aan hun klanten.

AVG OK als opstap naar volwaardige certificering

De AVG wetgeving bestaat al sinds 25 mei 2018. In de wet staat dat de Autoriteit Persoonsgegevens de organisatie is die instaat voor certificering. Wij benadrukken dat het AVG OK vignet geen certificaat is zoals in de AVG wetgeving wordt vermeld. Wij stellen echter ook vast dat er nog nauwelijks sprake is van door de AP afgegeven AVG certificaten. In de aanloop naar actuele certificeringsrichtlijnen vanuit AP die passend zijn voor MKB en verenigingen, zien wij het AVG OK vignet als een opstap naar volwaardige certificering.

De Stichting AVG voor Verenigingen werkt sinds 2017 samen met haar ruim 180 partners (brancheverenigingen, beroepsverenigingen, koepelorganisaties, belangenverenigingen, vrijwilligersverenigingen en sportbonden) aan de implementatie van de AVG wetgeving in Nederland.

Samen. Eenvoudig. Veilig.

De AVG wetgeving is best lastig voor kleinere en middelgrote bedrijven, organisaties en verenigingen. Bedrijven en verenigingen die lid zijn van een partner van AVG-Programma worden ondersteund met informatie, voorlichting, communicatiemateriaal, helpdesk en tooling om aan de wetgeving te voldoen.

Samen Eenvoudig Veilig is de slogan waaronder AVG-Programma al jaren actief is. Met de komst van het AVG OK vignet kunnen de leden van de deelnemende partners nog beter ondersteund worden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief